Effects of positive expiratory pressure breathing during exercise in patients with COPD

Wietze de Jong, Gerrie de Vries, Wim A Kaan, Dirkje S Postma, Gerard H. Koëter, Thomas W. van der Mark, Cees P. van der Schans

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of positive expiratory pressure breathing during exercise in patients with COPD'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry