Effects of lifestyle change interventions for people with intellectual disabilities: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

Mariël Willems, Aly Waninge, Thessa I.M. Hilgenkamp, Pepijn van Empelen, Wim Krijnen, Cees van der Schans, Craig A Melville

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

to meet the needs of people with intellectual disabilities.
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-13
TijdschriftJournal of Applied Research in Intellectual Disabilities
StatusPublished - 27 mrt. 2018

Keywords

  • verstandelijk gehandicapten
  • leefstijlen
  • voeding
  • bewegen (activiteit)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of lifestyle change interventions for people with intellectual disabilities: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit