Effects of an undergraduate honors course on awareness of global justice

Ingrid W. Schutte, Elanor Kamans, Marca Wolfensberger, Wiel Veugelers

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

142 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effects of an undergraduate honors course on awareness of global justice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Psychology