Effectief bewegingsonderwijs op de basisschool: een didactisch kader ten behoeve van landelijk peilingonderzoek

Remo Mombarg, Sanne te Wierike, Sanne de Vries, Esther Hartman, A.G.M. de Bruijn, Mirka Janssen, Anneke Timmermans

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

1016 Downloads (Pure)

Samenvatting

De centrale vraagstelling van dit literatuuronderzoek luidt als volgt: “Welke kenmerken van bewegingsonderwijs in het basisonderwijs dragen bij aan het behalen van de beoogde bewegingscompetenties? Het doel van de literatuurstudie is inzicht geven in de factoren die bijdragen aan de bewegingscompetenties van leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Het inzicht van de beïnvloedende factoren dient een kader te vormen voor de ontwikkeling van
onderzoeksinstrumenten waarmee het bewegingsonderwijs in het geplande peilingsonderzoek in kaart gebracht kan worden. Als eerste stap is echter nodig om te kijken naar de inhoud van de bewegingscompetenties. Op dit moment bestaan de bewegingscompetenties uit grondvormen van bewegen (o.a. gooien en vangen) en reguleringsvaardigheden (o.a. hulpverlenen). Onder invloed van de verwachte verandering in het kader van curriculum.nu zullen de bewegingscompetenties waarschijnlijk verbreed worden. In deze studie gaan we uit van onderstaande bewegingscompetenties:
• Leren bewegen
• Gezond bewegen
• Bewegen regelen
• Bewegen betekenis geven
• Samen bewegen
• Beweegcontexten verbinden
Deze overzichtsstudie werd mogelijk gemaakt met financiële steun van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (405-21-922)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's153
StatusPublished - 1 mei 2022

Keywords

  • bewegingsonderwijs
  • basisscholen
  • competenties
  • leerlingen
  • literatuurstudie

Citeer dit