Effecten van grootschalige toepassing van elektrisch wegtransport op de capaciteit en de balancering van het elektriciteitsnetwerk: een kwantitatieve analyse naar de mogelijkheden

Martien Visser, Niels van Steenis

Onderzoeksoutput: Working paperProfessional

Samenvatting

In deze studie is kwantitatief onderzocht wat het effect is op het vraagprofiel naar elektriciteit in Nederland wanneer het wegtransport volledig wordt geëlektrificeerd. Tevens is nagegaan welke rol de accu’s van elektrische auto’s kunnen spelen bij de balancering van het nationale elektriciteitsnetwerk.
Doel is inzicht te verwerven in de gevolgen van het elektrificeren van het wegtransport voor het elektriciteitssysteem en de elektriciteitsnetten.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's17
StatusPublished - okt. 2015

Keywords

  • energie
  • energietransitie
  • elektrische voertuigen
  • batterijen
  • elektriciteitsnetwerken

Citeer dit