Effect of video feedback on landing kinematics in elite female handball players.

Anne Benjaminse, Ina Janssen, Bert Otten, Wytze Postma

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

65 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of video feedback on landing kinematics in elite female handball players.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences