Effect of video feedback on landing kinematics in elite female handball players.

Anne Benjaminse, Ina Janssen, Bert Otten, Wytze Postma

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

213 Downloads (Pure)

Samenvatting

 
Originele taal-2English
TijdschriftJournal of Athletic Training
Volume52
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 2017

Keywords

  • sportblessures

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of video feedback on landing kinematics in elite female handball players.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit