Effect of positive expiratory pressure breathing in patients with cystic fibrosis

Cees van der Schans, T W van der Mark, G de Vries, D A Piers, H Beekhuis, J E Dankert-Roelse, D S Postma, G H Koëter

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of positive expiratory pressure breathing in patients with cystic fibrosis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences