Effect of diagnosis with a chronic disease on physical activity behavior in middle-aged women

Manon L. Dontje, Wim Krijnen, Mathieu de Greef, Geeske Peeters, Ronald P. Stolk, Cees van der Schans, Wendy Brown

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Effect of diagnosis with a chronic disease on physical activity behavior in middle-aged women'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences