Een verhuizing van Philips: onderzoek naar de verhuismotieven van Philips medewerkers van Hoogeveen naar Drachten

Reys Blom, Amanda Koelzow, Mark van der Meulen, Tije Rotman, Daniel Zoethout

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

131 Downloads (Pure)

Samenvatting

In augustus 2008 is de Philips-vestiging van Hoogeveen verhuisd naar Drachten. Bij deze verhuizing zijn circa 200 medewerkers overgeplaatst. Bij een dergelijke verhuizing biedt Philips haar medewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken van een verhuisregeling.
Aanleiding voor dit onderzoek zijn het lage aantal verhuizingen van de medewerkers naar Drachten, slechts 10% is daadwerkelijk verhuisd. Philips wil graag dat medewerkers woonachtig zijn binnen een straal van 35 km vanaf de Philips-vestiging. Het doel van de opdrachtgever is om het beleid bij verhuizen te toetsen en waar deze verbeterd kan worden te verbeteren. Dit onderzoek bevat daarom informatie waarmee Philips in de toekomst haar verhuisbeleid kan verbeteren. Philips medewerkers zullen dan bij overplaatsingen eerder geneigd
zijn mee te verhuizen naar de nieuwe werkomgeving.
Studentenonderzoek in het kader van het thema Leefomgeving
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Opdrachtgevend orgaanHRM department, Philips Drachten
Aantal pagina's12
StatusPublished - 10 nov. 2009

Keywords

  • bedrijfskunde
  • bedrijfsmigratie
  • medewerkers

Citeer dit