Een veiliger park door een integrale aanpak

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

Samenvatting

Het veiliger maken van de fysieke leefomgeving is een complex vraagstuk. Integraal en sectoroverstijgend werken is hierbij dan ook onontbeerlijk. Veel professionals zijn dit echter niet gewend en komen op wijkniveau allerlei knelpunten tegen. Studenten die in interdisciplinair verband onderzoek doen via een lectoraat kunnen helpen met het vinden van goede oplossingen. Hiermee ontwikkelen zij tevens competenties om zelf integraal te werken.
Originele taal-2Dutch
TitelLeefbaarheid en veiligheid, e-magazine
UitgeverijPlatform Stad en Wijk
StatusPublished - okt. 2022

Keywords

  • gezonde leefomgeving
  • leefbaarheid
  • veiligheid
  • integrale aanpak

Citeer dit