Een typologie van excellentieprogramma’s voor het hoger beroepsonderwijs

Jannet Doppenberg, D.M.E. Griffioen, R.J. Oostdam

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

38 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het kader van het Sirius programma zijn er in Nederland een groot aantal excellentieprogramma’s ontwikkeld en geïmplementeerd in het hoger onderwijs. Deze ontwikkelde excellentieprogramma’s zijn divers en verschillen tussen en binnen instellingen. Centraal in deze studie stonden de vragen: 1) Welke typen excellentieprogramma’s heeft de Hogeschool van Amsterdam ontwikkeld en geïmplementeerd in het onderwijs in het kader van het Sirius programma?, en 2) Wat zijn volgens docenten de belangrijkste samenhangende kenmerken van de verschillende typen excellentieprogramma’s? Voor deze studie zijn 18 docenten geïnterviewd over de belangrijkste kenmerken van het door hen ontwikkelde en/of aangeboden excellentieprogramma. Op basis van de kenmerken
‘kerninhoud’, ‘zelfregulatie van de student’, ‘betrokkenheid van het werkveld’, ‘organisatie’ en ‘toegankelijkheid’ konden vijf typen excellentieprogramma’s worden onderscheiden: 1) wetenschappelijk onderzoek, 2) design-thinking, 3) specialisatie, 4) theorie, en 5) keuzevrijheid. Door middel van beschrijvende portretten wordt dieper inzicht gegeven in de belangrijkste samenhangende kenmerken van elk type excellentieprogramma. De typologie biedt een handvat voor het evalueren, aanpassen en/of verbeteren van bestaande programma’s en biedt tevens een raamwerk voor het ontwikkelen van nieuwe excellentietrajecten.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)41-57
Aantal pagina's17
TijdschriftTijdschrift voor hoger onderwijs
Volume34
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2016
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • excellentieprogramma's
  • hoger onderwijs
  • onderwijsontwikkeling

Citeer dit