Een transactionele kijk op de klas

Jan Bijstra

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

639 Downloads (Pure)

Samenvatting

Deze publicatie is een bewerkte weergave van de installatierede die op 29 november 2010 is uitgesproken ter gelegenheid van de officiële start van het lectoraat Leren en Gedrag. Het betoog wordt als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 wordt de aanleiding tot de inrichting van het lectoraat geschetst, uitmondend
in twee kernvragen. In de paragrafen 3 en 4 wordt ingegaan op enkele maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen die bedoeld zijn om de twee kernvragen in de juiste context te plaatsen. In de paragrafen 5 en 6 worden deze twee kernvragen nader uitgewerkt
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's35
ISBN van geprinte versie9789090264851
StatusPublished - 2012

Keywords

  • onderwijsresearch

Citeer dit