Een stap naar voren: preventief en omgevingsgericht werken vanuit het CJG

Jeannette Doornenbal, Annelies Kassenberg

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

249 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het derde en laatste hoofdstuk, schrijft Dr. Jeannette Doornenbal (lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen), samen met senior onderzoeker Dr. Annelies Kassenberg dat de overheid en instellingen niet in staat zijn de pedagogische civil society vorm te geven. Daarom is het volgens hen nodig dat professionals in teams leren om interdisciplinair te werken en zogeheten “T-shaped professionals” te worden. Op dit moment wordt er in de ontwikkeling van de sociale teams volgens beide onderzoekers echter te weinig en niet consequent vanuit een visie op samenwerking en verbinding gestuurd. Er is veelal onduidelijkheid over hoe de CJG’s zich verhouden tot de sociale teams, wie de regie voert over de ontwikkeling van de sociale teams en wie vanuit het werkveld de trekker is.
Originele taal-2Dutch
TitelTransities
Subtiteltussen hoop en vrees
RedacteurenGuido van de Luitgaarden
UitgeverijDe Wijk in!
Pagina's43-60
StatusPublished - 2015

Keywords

  • pedagogiek
  • jeugdzorg
  • decentralisatie

Citeer dit