Een stap naar voren: preventief en omgevingsgericht werken vanuit het CJG

Annelies Kassenberg, Jeannette Doornenbal

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het model van de T-shaped professional wordt gebruikt om aan te geven hoe CJG-professionals invulling kunnen geven aan preventief en omgevingsgericht werken. Er worden praktijkvoorbeelden uit twee Groninger wijken gepresenteerd die illustreren hoe CJG-professionals hier handen en voeten aan geven, wat succesvol blijkt te zijn en wat de mogelijke faalfactoren. Echter, professionals uit het CJG moeten de innovatieve praktijk vorm en inhoud geven binnen een dynamische beleidscontext.
Originele taal-2Dutch
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's12
StatusPublished - 2014

Keywords

  • jeugdzorg
  • gezinszorg
  • preventie
  • omgevingsgericht werken

Citeer dit