Een Smart Start- online tool

Onderzoeksoutput: WebsiteProfessional

Samenvatting

Deze website maakt deel uit van het onderzoeksproject ‘Een Smart Start’. Het onderzoeksproject is gesubsidieerd door Regieorgaan SIA. Het onderzoek werd uitgevoerd door het lectoraat Organisatieontwerp en -verandering van de Hanzehogeschool Groningen. In het onderzoek van het lectoraat zijn nieuwe methoden om mkb-bedrijven te ondersteunen bij het verbeteren van hun processen ontwikkeld. Het onderzoeksproject had als doel het ontwikkelen van kennis over de aard van de verstoringen, oorzaken en oplossingen in het voortraject en het vertalen van deze kennis naar een voor mkb-bedrijven bruikbare methodiek die helpt bij het verbeteren van het voortraject.
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 1 apr. 2024

Keywords

  • mkb
  • verstoringen
  • werkvloer
  • efficiëntie
  • tools

Citeer dit