Een ondersteuningsgroep voor studenten met psychiatrische beperkingen

P.C. van der Ende, J.C. van Asdonck, E.L. Korevaar

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

154 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van een ondersteuningsgroep voor studenten met psychiatrische beperkingen. Deze is opgezet in het kader van een project Studeren met Steun. Naast deze ondersteuningsgroep zijn in dit project workshops voor docenten van hogeschool en universiteit georganiseerd en informatiebrochures voor de genoemde doelgroep gemaakt (zie www.begeleidleren.nl). Eerst worden enkele achtergrondgegevens
van studenten met psychiatrische beperkingen belicht en vervolgens worden
de ontwikkeling van een ondersteuningsgroep en de ervaringen daarmee beschreven. Na de discussie worden aanbevelingen gedaan.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)168-179
TijdschriftTijdschrift voor hoger onderwijs
Volume24
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - sep. 2006

Keywords

  • hoger onderwijs
  • studenten
  • psychiatrische handicaps

Citeer dit