Een observationeel onderzoek naar de toegevoegde waarde van de LumoBack op pijn en functioneren bij aspecieke lage rug- en/of nekklachten

Loes Pansters, Miriam van Ittersum, Audy Paul Hodselmans

Onderzoeksoutput: PosterOther research output

78 Downloads (Pure)

Samenvatting

ACHTERGROND EN DOEL
Aspecifieke lage rug- en/of nekpijn is een veel voorkomende klacht en kan tot veel beperkingen in ADL leiden. De vraag is “wat is de toegevoegde waarde van een self-tracking systeem de LumoBack” voor de fysiotherapie.
METHODE
In dit onderzoek is geobserveerd of patiënten met aspeci eke lage rug en/of nekklachten (ALRNK) na twee weken gebruik van de LumoBack en reguliere fysiotherapie (groep A) minder moeite in activiteiten hebben en minder pijn ervaren, dan patiënten die alleen twee weken reguliere fysiotherapie (groep B) kregen. Het onderzoek bestond uit een voor- en nameting waarbij de VAS, de PSK en de QBPDS werden afgenomen.
RESULTATEN
Uit de resultaten blijkt dat er na twee weken geen signi cant verschil is gevonden tussen beide groepen. Wel is de verbetering in VAS1 en PSK3 signi cant verschillend tussen beide groepen. Groep A laat grotere verbeteringen zien met een klinisch relevante vermindering in vas 1 en vas 2.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
StatusPublished - 4 nov 2016
EvenementDVDF: Dag van de Fysiotherapeut, KNGF - De Fabrique, Utrecht, Utrecht, Netherlands
Duur: 4 nov 20164 nov 2016

Conference

ConferenceDVDF
Verkorte titelDVDF
Land/RegioNetherlands
StadUtrecht
Periode4/11/164/11/16

Keywords

  • fysiotherapie
  • rugklachten
  • nekklachten

Citeer dit