Een integraal team en de herindeling

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

Samenvatting

Integrale teams zijn de laatste jaren ontwikkeld en gemonitord. Ieder team had te maken met inrichtingsvraagstukken (samenstelling, taken en doelen), de rol van de lokale overheden en diverse knelpunten die samenhangen met het functioneren van de teams. Uitdagingen die de teams hebben aan te gaan zijn divers b.v. hoe sluiten we aan bij de eigen kracht? Wat is de generalistische werkwijze en wat betekent dat voor mijn specialisme? Beide hangen samen met het T-shaped werken. Andere vragen zijn hoe de teams in te richten, een loket, integrale backoffice? Hoe kunnen teams werken aan preventie en komen tot een proactieve aanpak?
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's6
StatusPublished - okt. 2018

Keywords

  • sociaal werk
  • gemeenten overheid
  • teams

Citeer dit