Een goed idee is geen garantie voor succes

Uno Sissingh

Onderzoeksoutput: WebsiteProfessional

51 Downloads (Pure)

Samenvatting

Voor de transitie naar een biobased economie is meer nodig dan een goed idee. Het Kenniscentrum Biobased Economy van de Hanzehogeschool Groningen richt zich daarom met bedrijfsleven en partners op wat verder nodig is om innovatieve oplossingen succesvol naar de markt te brengen: ketenmanagement en -kennis, een verandering in interne bedrijfsvoering en een herdefiniëring van waarde en prijs.
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 26 jun. 2018

Keywords

  • duurzaamheid
  • bedrijfsleven

Citeer dit