Een gedecentraliseerde energietransitie

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

Het invullen van het klimaatakkoord op lokaal
niveau wordt de komende jaren een pittig
proces. Een centrale rol is hierbij weggelegd
voor decentrale overheden. Samen met de
netbeheerder en lokale belanghebbende
moeten zij handen en voeten geven aan de
ruimtelijke inpassing van hernieuwbare
energieopwekking en het verduurzamen van de
gebouwde omgeving. Burgerinitiatieven lijken
een mooie rol te kunnen vervullen en schieten
als paddenstoelen uit de grond. Maar welke rol
vervullen zij? Wat kan de gemeente verwachten
en hoe verloopt de samenwerking op dit moment?
In dit artikel staat de vraag centraal hoe lokale
partijen de energietransitie vormgeven.
Originele taal-2Dutch
TijdschriftRooilijn
Volume52
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 15 dec. 2019

Keywords

  • energietransitie
  • energiecoöperaties
  • gemeenten (overheid)
  • decentralisatie
  • lokale initiatieven
  • burgerinitiatieven
  • provincies
  • duurzaamheid

Citeer dit