Een eerste kennismaking met onderwaterdrones in Indonesië

Floris Boogaard, Rui de Lima, Daru Setyorini, Martin Beusekom, Christa Nooy, Rutger de Graaf

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

44 Downloads (Pure)

Samenvatting

In Nederland worden steeds vaker onderwaterdrones ingezet voor aquatische monitoring van ecologie en waterkwaliteit. Het eerste grootschalige nationale onderzoek met aquatische drones werd in 2013 uitgevoerd in het kader van het programma ‘Collaboratorium Klimaat en Weer’ [1] naar de waterkwaliteit onder drijvende woningen door Tauw, DeltaSync en Deltares en de hogescholen van Rotterdam en Groningen, waaruit bleek dat de effecten op o.a. zuurstofgehalte klein waren en het goede ecologische vestigingsplaatsen (o.a. mosselen en schuilplaatsen zijn voor kleine vissen) [2]. Na dit onderzoek hebben twee betrokken lectoren in 2015 het bedrijf INovatieve DYnamische MOnitoring (INDYMO) opgericht om de toepassing van aquatische drones in waterbeheer verder te onderzoeken in nauwe samenwerking met diverse overheden en kennisinstituten. INDYMO verbindt onderzoek, ondernemerschap en onderwijs en heeft vestigingen in YES!Delft en de watercampus in Leeuwarden, die nauw samenwerken met o.a. TU Delft en de hogescholen Groningen, Rotterdam en hogeschool Van Hall Larenstein.
Originele taal-2English
Aantal pagina's10
TijdschriftH2O: tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
StatusPublished - 16 feb 2017

Keywords

  • water
  • watermanagement
  • waterkwaliteit
  • kosten
  • drones

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Een eerste kennismaking met onderwaterdrones in Indonesië'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit