Een brug tussen ouders en school

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

1420 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op twee basisscholen in de stad Groningen wordt onderzocht of en hoe een ouderconsulent kan bijdragen aan de verbetering van de relatie tussen school en (kansarme) gezinnen in de wijk. Het uitgangspunt is dat thuis ontwikkelingsondersteuning vooral gunstig is. De voorlopige uitkomst: de ouderconsulent werkt drempelverlagend voor contact tussen ouders en school.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's8
StatusPublished - 2013

Keywords

  • onderwijs
  • ouders

Citeer dit