Een algemene benadering werkt niet: disciplinaire verschillen als verklaring van studievoortgang in het hoger beroepsonderwijs

Jan Kamphorst, Adriaan Hofman, Ellen Jansen, Cees Terlouw

    Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

    383 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Een algemene benadering werkt niet: disciplinaire verschillen als verklaring van studievoortgang in het hoger beroepsonderwijs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.