Eden of Troje: joint ventures vanuit een strategisch perspectief

  Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

  677 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)11-15
  TijdschriftOnderneming en financiering
  Nummer van het tijdschrift43
  StatusPublished - 2000

  Keywords

  • strategisch management
  • samenwerking

  Citeer dit