Ecosystemen en regio-ontwikkeling

Anu Manickam, Karel van Berkel

Onderzoeksoutput: Working paperProfessional

Samenvatting

In dit korte artikel wordt het idee van een regionaal ecosysteem uitgewerkt. Op de eerste plaats wordt het begrip ecosysteem gedefinieerd. Uit de definitie zal blijken dat een ecosysteem iets is dat niet overal als een vaste formule op dezelfde wijze kan worden ingevoerd. Het is geen blauwdruk maar een proces.
Op de tweede plaats wordt het doel omschreven van het ontwikkelen van een ecosysteem en de richting waarin gedacht moet worden.
Tenslotte wordt een dynamisch procesmodel geïntroduceerd en uitgewerkt. Het model is een instrument dat helpt om een succesvol ecosysteem tot stand te brengen.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's7
StatusIn preparation - 29 nov 2019

Keywords

  • regio-ontwikkeling
  • ecosysteem-ontwikkeling
  • systeeminnovatie

Citeer dit