Early Prediction of Physical Performance in Elite Soccer Matches—A Machine Learning Approach to Support Substitutions

Talko Dijkhuis, Matthias Kempe, Koen A.P.M. Lemmink

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

89 Downloads (Pure)

Samenvatting

Verschenen in het kader van het onderzoeksgebied: 'Monitoring and Predicting on Physical Performance in Daily Life and Sports'
Originele taal-2English
Artikelnummer952
TijdschriftEntropy
Volume23
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 25 jul. 2021

Keywords

  • vermoeidheid
  • decision-support
  • voetbal
  • vervangingen

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Early Prediction of Physical Performance in Elite Soccer Matches—A Machine Learning Approach to Support Substitutions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit