E-mental health toegepast door de Praktijkondersteuner-GGZ: een ondernemende stap naar kwaliteit- en efficiencyverbetering?

Onderzoeksoutput: Web publication/siteOther research output

90 Downloads (Pure)

Samenvatting

Huisartsen worden in toenemende mate geconfronteerd met psychische problematiek bij patiënten. Daardoor krijgen huisartsen ook een steeds grotere diagnostische verantwoordelijkheid die gerelateerd is aan de geestelijke gezondheidszorg. Dit vraagt meer deskundigheid en meer tijd. Tevens is het de bedoeling in het nieuwe stelsel dat huisartsen bij lichte problematische gevallen meer zelf begeleiding gaan bieden.
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 2015

Keywords

  • huisartsen
  • geestelijke gezondheidszorg
  • diagnostiek
  • deskundigheid

Citeer dit