Dynamic energy budgets affect kinetics of xenobiotics in the marine mussel Mytilus edulis

Vertaalde titel van de bijdrage: Dynamische energie budgetten hebben invloed op de kinetiek van xenobiotica in de mossel Mytilus edulis

RJF Van Haren, HE Schepers, SALM Kooijman

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageDynamische energie budgetten hebben invloed op de kinetiek van xenobiotica in de mossel Mytilus edulis
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)163-189
TijdschriftChemosphere
Volume29
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1994

Citeer dit