Duurzame dorpen: bereidheid gebruik pelletkachel in Boerakker

Ronald Kornelis, Hinke Sikkema, Martin Stelloo, Trijnette Zuidema

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

120 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dorpen van Noord-Nederland is krimp een verschijnsel dat steeds vaker de kop opsteekt. Om te laten zien dat krimp ook kansen biedt is het dorp ‘Duursaamswoude’ ontwikkeld. Dit is een fictief dorp bedacht door vier studenten van de Hanzehogeschool te Groningen. Hiermee hebben zij de
Gasterra transitie jaarprijs gewonnen. Met dit idee is de initiatiefgroep ‘ Groep Polderenergie’ naar het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte gekomen om te onderzoeken of dit concept ook toegepast kan
worden in het Westerkwartier. Het onderzoek is uitgevoerd in het dorp Boerakker en heeft de naam ‘Duurzame Dorpen’ gekregen. Centraal in dit onderzoek staat de pelletkachel, een soort houtkachel die gestookt wordt doormiddel van pellets. Pellets zijn kleine samengeperste houtkorrels. De pelletkachel kenmerkt zich doordat de kachel CO2- neutraal is. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van het aantal huishoudens uit Boerakker die
bereid zijn om over te gaan tot een pelletkachel. De centrale vraag die bij de probleemstelling hoort zal aan de hand van verschillende deelvragen worden beantwoord en luidt als volgt:
“In hoeverre zijn huishoudens uit Boerakker bereid over te gaan naar het gebruik van een pelletkachel?”
Studentenonderzoek in het kader van het thema Duurzaam bouwen
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Aantal pagina's43
StatusPublished - 2011

Keywords

  • pelletkachels
  • marktonderzoek

Citeer dit