Duurzaam financieel leider

Bastiaan Bruijn, Judith Komrij, Marc Mobach, Barbara de Winter

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  411 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dit onderzoek geeft antwoord op de hoofdvraag: Hoe ziet het profiel van een controller als duurzaam financieel leider eruit?
  De duurzaam financieel leider heeft nog steeds dezelfde taken, werkzaamheden als voorheen. Maar zijn functie wordt uitgevoerd vanuit een ander perspectief. De duurzaam financieel leider zal vanuit een duurzaam aspect zijn werkzaamheden transparanter en integer uitvoeren. De leider zal meer toekomstgericht zijn en ook de belangen van externe stakeholders in zijn werkzaamheden laten meewegen. Deze leider zal planet en people een prominentere plaats geven en niet alleen naar profit kijken.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijHanzehogeschool Groningen
  Aantal pagina's45
  StatusPublished - jan. 2015

  Keywords

  • controlling
  • duurzaamheid
  • profielen
  • beroepsuitoefening
  • financieel management

  Citeer dit