Duur van de zwemles: gegevens analyse 2009-2016

Acke de Groot-Lemstra, Janco Nolles

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

53 Downloads (Pure)

Samenvatting

De zwemschool Instituut voor Sportstudies heeft over de afgelopen jaren een database opgebouwd met gegevens van kinderen die hun diploma hebben gehaald bij de zwemschool. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en geanalyseerd om inzicht te verkrijgen in de duur van de zwemles en welke factoren samenhangen met de duur van de zwemles.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's1
StatusPublished - 2018

Keywords

  • bewegingsonderwijs
  • zwemmen
  • data analyse

Citeer dit