Drijvende zonnepanelen en hun effect op de waterkwaliteit

Floris Boogaard, Rutger de Graaf, Rui de Lima, Fen-Yu Lin

  Onderzoeksoutput: WebsiteProfessional

  319 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In Nederland drijven steeds meer zonnepanelen op het water. Kennis omtrent het effect op de waterkwaliteit van deze zonneparken is echter beperkt. Praktijkmetingen onder de platforms zijn vaak lastig uit te voeren. Er zijn onderwaterdrones ingezet met sensoren en camera’s. Deze praktijkmetingen zijn nodig ter ondersteuning van vergunningverlening en opstellen van richtlijnen
  voor ontwerp, implementatie en beheer van drijvende zonnepanelen om een gezond leefmilieu te handhaven en om de duurzame energietransitie te bevorderen. Op de onderzoekslocatie is geen significante impact gemeten op de kwaliteit van het oppervlaktewater.
  Originele taal-2Dutch
  StatusPublished - 5 dec. 2019

  Keywords

  • zonnepanelen
  • energie
  • water
  • waterkwaliteit

  Citeer dit