Drentse Onderwijsmonitor 2009

Jan Kruijer, Jeroen Kuiper, Annelies Kassenberg, Eddy de Tiège

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

38 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hierbij presenteren we de vierde Drentse Onderwijsmonitor. In vergelijking met de voorgaande jaren is er wederom een stap vooruit gezet. De deelname van de basisscholen in Drenthe is gegroeid naar 65 % als het gaat om het aanleveren van de gegevens voor taal en rekenen uit het leerlingvolgsysteem. Door samenwerking met de hoofdinspectie van het basisonderwijs en met toestemming van 28 schoolbesturen kunnen we van ongeveer 90 % van de basisscholen de eindopbrengsten laten zien. In het rapport wordt voor het eerst aandacht besteed aan de rekenprestaties in het Drentse basisonderwijs en aan beter presterende basisscholen in relatie tot de schoolpopulatie.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijCMO STAMM
Aantal pagina's70
StatusPublished - 2010
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • onderwijs
  • drenthe
  • monitoring

Citeer dit