Draagvlak en gebruik Groningen Airport Eelde onder inwoners Noord Nederland

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

261 Downloads (Pure)

Samenvatting

Noorderlingen positief over Groningen Airport Eelde

Een ruime meerderheid van de Noorderlingen vindt Groningen Airport Eelde van maatschappelijk belang en wil het ook behouden.
Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek dat is gedaan op initiatief van en door het Lectoraat Marketing (Marklinq) van de Hanzehogeschool Groningen.

Een representatieve steekproef van 600 inwoners uit Groningen, Friesland en Drenthe kreeg in oktober 2021 diverse stellingen voorgelegd waar zij op kon reageren.
Zo vindt 68% van de ondervraagden dat Groningen Airport Eelde (GAE) behouden moet blijven. De mensen die voorstander zijn van GAE zijn ook vooral mensen die er gebruik van maken. In Friesland is de steun lager dan in Groningen en Drenthe.

Circa 25% van de noorderlingen heeft de afgelopen tien jaar helemaal niet gevlogen. Van de 75% die dus wel eens vliegt, heeft circa 48% dat de afgelopen tien jaar minstens 1 keer vanaf Groningen Airport Eelde gedaan. Van de groep die gebruik maakt van GAE hebben de meeste dat de afgelopen drie jaar eenmaal gedaan. Slechts 10% vliegt om zakelijke redenen. Belangrijkste reden om via Groningen Airport Eelde te vliegen is het gemak. Belangrijkste reden om niet via Groningen Airport Eelde te vliegen is het beperkte aantal bestemmingen.

Lector Marketing Karel Jan Alsem: “Er is dus behoorlijke steun voor Groningen Airport Eelde in het Noorden. En een behoorlijk aantal mensen in het noorden maakt er ook wel eens gebruik van. En als ze dat niet doen, komt dat vooral doordat er te weinig bestemmingen zijn. Het lijkt er dus op dat als er meer bestemmingen zouden zijn, het gebruik door noorderlingen verder kan toenemen.”

Opmerkelijk genoeg ondervindt vrijwel niemand (van de ondervraagden) enige overlast van GAE. Alsem: “Dit betekent niet dat er helemaal geen overlast is: ten opzichte van de hele bevolking gaat het om een heel laag percentage personen. Zelfs al zou het om bijvoorbeeld 0,1% gaan dan nog praat je over honderden personen.”.

In het onderzoek is ook gevraagd naar de invloed van de klimaatproblematiek en van corona. Ongeveer een derde zegt vanwege de CO2 uitstoot zo min mogelijk te vliegen. Het effect van corona lijkt iets sterker: 41% van de mensen die wel eens vliegen vliegt vanwege corona (waarschijnlijk) niet. Bij jongeren van 18-30 is dit 24%; ze lijken zich minder aan te trekken van corona in hun vlieggedrag.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's33
StatusPublished - 16 nov. 2021

Publicatie series

ReeksMarklinq Publicaties
Nummer24
ISSN2214-9597

Keywords

  • luchthavens
  • duurzaamheid
  • consumentengedrag

Citeer dit