Draagvlak bij herbestemming: de rol van maatschappelijk draagvlak bij herbestemmingsprojecten voor karakteristieke gebouwen: een casestudie naar de Buitenschool in Glimmen

Andrea de Vries, Jan Veuger (Editor)

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  228 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In dit onderzoek is gekeken naar acties die initiatiefnemers van herbestemmingsprojecten kunnen nemen om voor voldoende maatschappelijk draagvlak te zorgen in de omgeving van de locatie. Door een casestudie naar het herbestemmingsproject van de Buitenschool is het begrip draagvlak vanuit de praktijk bekeken. In het kwalitatieve onderzoek zijn achterliggende motieven en meningen gevonden door middel van een semi-gestructureerd diepte-interview met coöperatie de Buitenschool, de initiatiefnemers. Een vergelijking van de resultaten met de theorie en literatuur heeft een aantal bevindingen, conclusies en aanbevelingen opgeleverd.
  Het is belangrijk voor initiatiefnemers om de gemeente mee te krijgen in het plan, om naast formele toestemming ook sneller sociale toestemming te kunnen krijgen. Goede, complete en heldere communicatie is nodig om gedurende het hele herbestemmingsproces draagvlak te creëren en te houden. Daarbij moet een goed verhaal rondom het herbestemmingsproject overgebracht worden op de omgeving. Men moet zich kunnen vinden in het verhaal. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat het hele proces van draagvlak creëren al heel vroeg begonnen moet worden. Het plan moet vroeg gedeeld worden met de omgeving, waarbij ruimte ontstaat om omwonenden mee te laten denken over het plan. Wilsvorming, samenwerking en actieve betrokkenheid die zo kunnen ontstaan, bepalen de mate van maatschappelijk draagvlak.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijHanzehogeschool Groningen
  Aantal pagina's41
  StatusPublished - 19 jan 2017

  Keywords

  • maatschappelijk draagvlak
  • herbestemmingsprojecten
  • schoolgebouwen

  Citeer dit