Dorpsvisie 2.0 met een bijdrage voor het sociale domein?

Jannie Rozema

Onderzoeksoutput: PaperOther research output

Samenvatting

In opdracht van de gemeente Loppersum is dit onderzoeksvoorstel geschreven om advies uit te brengen over een dorpsvisie Nieuwe Stijl waarin de dorpse ambities voor het sociale domein zijn gewaarborgd. De huidige dorpsvisies zijn sterk gericht op de fysieke leefomgeving en op voorzieningen, in het kader van de decentralisaties (zorg, jeugd en participatie) wordt een grotere inbreng van inwoners verwacht. De vraag is hoe dat vastgelegd kan worden in een dorpsvisie.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's8
StatusPublished - 2015

Keywords

  • dorpsvisie
  • leefomgeving
  • leefbaarheid

Citeer dit