(Door)werken aan Ontwikkeling 2024-2028: Position paper

Arjen Edzes, Harm van Lieshout, Wim Ravenshorst

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

277 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's17
StatusPublished - 17 nov. 2022

Keywords

  • arbeidsmarkt
  • ontwikkeling
  • werkgevers
  • levensloop

Citeer dit