Door de ogen van de ander kijken: kunst als veranderkracht

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

Het lectoraat Lifelong Learning in Music wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van musici tot lerende, onderzoekende en ondernemende professionals die midden in de samenleving staan. Het lectoraat doet dat door de verschillende rollen die musici kunnen vervullen en de ontwikkeling van hun leiderschap te onderzoeken in relatie tot hun levenslange persoonlijke, artistieke en professionele ontwikkeling. Centraal staat daarbij de vraag wat het betekent voor musici om, op grond van een fundamenteel begrip van de verschillende culturele en sociale contexten waarbinnen zij werken, innovatieve praktijken met nieuw publiek vorm te geven. Het lectoraat Lifelong Learning in Music is verbonden aan het Prins Claus Conservatorium en onderdeel van het kenniscentrum Kunst en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen. Lifelong learning kan kort omschreven worden als het vermogen (van musici) om adaptief en proactief te reageren op veranderingen in de samenleving, ‘transforming experience into knowledge, skills, attitudes, values, emotions, beliefs and the senses’ (Jarvis 2002, 60). Het doel om innovatieve praktijken te ontwikkelen vindt zijn beslag in een grote onderzoekslijn van het lectoraat, Healthy Ageing through Music & the Arts. Voorbeelden van projecten die besproken worden: Parkinsong: singing in patients with Parkinson’s disease. Muziek en Delier Muziek en dementie.
Originele taal-2Dutch
TijdschriftBoekman
VolumeKunst als recept. Gezond ouder worden met kunst
Nummer van het tijdschrift104
StatusPublished - 2015

Keywords

  • muziekbeoefening
  • musici
  • dementie
  • ziekte van parkinson

Citeer dit

Smilde, R. (2015). Door de ogen van de ander kijken: kunst als veranderkracht. Boekman, Kunst als recept. Gezond ouder worden met kunst(104).