Domeinoverstijgende aanpak voor een gezonde leefomgeving

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

Samenvatting

Het gezonder maken van de leefomgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. Dit vereist een integrale en interdisciplinaire aanpak. Maar hoe kan worden gefaciliteerd dat gemeentelijke afdelingen uit het fysieke en sociale domein hierbij met elkaar en met andere stakeholders samenwerken?
Originele taal-2Dutch
TitelGezondheidsverschillen
UitgeverijPlatform Stad en Wijk
StatusPublished - okt. 2021

Keywords

  • gezondheidsverschillen
  • gezonde leefomgeving
  • domeinoverstijgende aanpak

Citeer dit