Does natural leadership exists in elite youth football?

Gerco van Dalfsen (First author), Jo van Hoecke, Hans Westerbeek

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Does natural leadership exists in elite youth football?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities