Docentreductie in de tutorgroep: wat vinden de studenten ervan?

Marjolein Penninga, Johanna Schonrock-Adema, Janke Cohen-Schotanus

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Samenvatting

Bij de studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen komen studenten
twee keer per week in tutorgroepen bijeen. Tijdens de eerste bijeenkomst van de week wordt gebrainstormd over studieopdrachten. Deze worden vervolgens uitgewerkt en in de tweede bijeenkomst gepresenteerd. Om docentinzet te verminderen, werd ervoor gekozen één bijeenkomst zonder tutorbegeleiding te laten plaatsvinden. Studenten hebben in twee opeenvolgende trimesters de eerste respectievelijk de tweede bijeenkomst zonder begeleiding uitgevoerd. In dit
onderzoek wordt op reactieniveau nagegaan welke situatie de voorkeur van studenten had.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)211-219
TijdschriftTijdschrift voor medisch onderwijs
Volume23
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2004
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • medisch onderwijs

Citeer dit