Do Work Placement Tests Challenge Student Trainees to Learn?

Onderzoeksoutput: Contribution to conference proceedingAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Do Work Placement Tests Challenge Student Trainees to Learn?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Psychology

Computer Science

Nursing and Health Professions