Do activity monitors increase physical activity in adults with overweight or obesity? a systematic review and meta-analysis

Vertaalde titel van de bijdrage: Vergroten activiteiten monitors de fysieke activiteit van volwassenen met overgewicht of obesitas? Een systematisch literatuuroverzicht en meta-analyse

Herman de Vries, Thea Kooiman, Miriam van Ittersum, Marco van Brussel, Martijn de Groot

Onderzoeksoutput: Review articlepeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vergroten activiteiten monitors de fysieke activiteit van volwassenen met overgewicht of obesitas? Een systematisch literatuuroverzicht en meta-analyse: a systematic review and meta-analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions

Psychology