Diversity in robustness of Lactococcus lactis strains during heat stress, oxidative stress, and spray drying stress

Annereinou R Dijkstra, Meily C Setyawati, Jumamurat R Bayjanov, Wynand Alkema, Sacha A F T van Hijum, Peter A Bron, Jeroen Hugenholtz

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Diversity in robustness of Lactococcus lactis strains during heat stress, oxidative stress, and spray drying stress'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Food Science

Immunology and Microbiology