Disentangling Co-creation and Social Innovation: A theoretical and practical exploration to maximise potential impact and tackle grand challenges in the European Union

Vertaalde titel van de bijdrage: Het ontwarren van sociale innovatie en co-creatie: Een theoretische en praktische exploratie om potentiele impct te maximaliseren en maatschappelijke uitdagingen te tackelen

Onderzoeksoutput: PhD Research internal, graduation internal

102 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Het ontwarren van sociale innovatie en co-creatie: Een theoretische en praktische exploratie om potentiele impct te maximaliseren en maatschappelijke uitdagingen te tackelen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Keyphrases

Economics, Econometrics and Finance