Disentangling Co-creation and Social Innovation: A theoretical and practical exploration to maximise potential impact and tackle grand challenges in the European Union

Vertaalde titel van de bijdrage: Het ontwarren van sociale innovatie en co-creatie: Een theoretische en praktische exploratie om potentiele impct te maximaliseren en maatschappelijke uitdagingen te tackelen

Onderzoeksoutput: PhD Research internal, graduation internal

96 Downloads (Pure)

Samenvatting

Co-creatie binnen sociale innovatie moet meer als een proces worden geëvalueerd in plaats van puur op de uitkomsten of het aantal betrokken partners, stelt Meister-Broekema. Daarvoor zou het goed zijn om de tevredenheid van de deelnemers mee te nemen. Hij ontwikkelde een evaluatieraamwerk om dat te kunnen doen. De onduidelijkheid van beide begrippen kan vooral bij internationaal vergelijkend onderzoek ook leiden tot een bias, omdat interpretaties van concepten in verschillende landen en contexten verschillen. Derhalve is het aan te bevelen om beter te reflecteren op dergelijk onderzoek.

Co-creatie en sociale innovatie zijn momenteel gevleugelde begrippen in zowel beleid als wetenschappelijk onderzoek. Bijna altijd is de grondhouding ten opzichte van deze begrippen intrinsiek positief, zonder dat er onomstotelijk bewijs voor de toegevoegde waarde van deze begrippen bestaat. In zijn onderzoek keek Meister-Broekema naar de ontwikkeling van zowel sociale innovatie als co-creatie in de theorie en de praktijk. Door het analyseren van het gebruik van deze begrippen in achtereenvolgens EU-beleid, EU-subsidies en toegekende EU-projecten kon hij laten zien dat beide begrippen niet alleen onduidelijk zijn, maar elkaar versterken en van waarde voorzien. Daardoor wordt bijvoorbeeld co-creatie als een integraal onderdeel van sociale innovatie gezien en is het betrekken van stakeholders voldoende om te kwalificeren als goede sociale innovatie. Een systematische literatuurstudie ondersteunt deze bevindingen.

Vanwege de onduidelijkheid van beide begrippen en het feit dat zij elkaar versterken is er nauwelijks aandacht voor de kwaliteit van co-creatie binnen sociale innovatie. Dat is te zien bij zowel sociale innovatieprojecten, maar bijvoorbeeld ook bij zogenaamde ‘living labs’. Om de kwaliteit van de co-creatie binnen sociale innovatie te kunnen monitoren en te verbeteren, ontwikkelde Meister-Broekema vervolgens op basis van een literatuurstudie een raamwerk voor evaluatie. Dit raamwerk kan worden gebruikt door zowel beleidsmakers als deelnemers in sociale innovatieprojecten.
Vertaalde titel van de bijdrageHet ontwarren van sociale innovatie en co-creatie: Een theoretische en praktische exploratie om potentiele impct te maximaliseren en maatschappelijke uitdagingen te tackelen
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • University of Groningen, Faculty of Spatial Sciences, Department of Spatial Planning and Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Bulder, E.A.M., Supervisor
  • Horlings, Lummina G., Supervisor, Externe Persoon
Proefschriftsponsors
Datum van toekenning9 nov. 2023
Plaats van publicatieGroningen
Gedrukte ISBN's9789464732511
DOI's
StatusPublished - 9 nov. 2023

Keywords

  • co-creatie
  • sociale innovatie
  • living labs
  • beleid

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Het ontwarren van sociale innovatie en co-creatie: Een theoretische en praktische exploratie om potentiele impct te maximaliseren en maatschappelijke uitdagingen te tackelen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit