Digitaal programma ‘leef gezond met diabetes’: een combinatie van een online platform, activity tracker en smartphoneapp ter bevordering van een gezonde leefstijl bij mensen met diabetes

Martijn de Groot, Thea Kooiman, Alida Wolters, Iwan Kind, Cees van der Schans

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

123 Downloads (Pure)

Samenvatting

Zelf gegenereerde gezondheidsinformatie speelt steeds vaker een rol in het zorgproces. Deze trend komt enerzijds door het gemak waarmee mensen zelf met wearables en apps data over zichzelf kunnen verzamelen. Anderzijds wordt deze trend door zorgverleners en de overheid gestimuleerd om de klinische observaties met data uit de thuissituatie te kunnen verrijken, of omdat door reorganisatie of bezuiniging zelfmanagement is gewenst. Ondanks positieve verwachtingen is er nog weinig onderzoek gedaan naar de implementatie en effectiviteit van zelfmeting en hieraan gerelateerde producten en diensten.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)53-55
TijdschriftTijdschrift voor gezondheidswetenschappen
Volume93
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1 feb. 2015

Keywords

  • gezondheidszorg
  • patiënteninformatie
  • diabetes

Citeer dit