Different hands: markets for intermediate skills in Germany, the U.S. and the Netherlands

Onderzoeksoutput: PhD Research internal, graduation external

98 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Different hands: markets for intermediate skills in Germany, the U.S. and the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences