Differences in motor competence, enjoyment, and weight status of young children (4-6 years)

Vertaalde titel van de bijdrage: Verschillen in motorische vaardigheid, plezier en gewicht bij jonge kinderen (4-6 jaar)

Pim Koolwijk, Annemarie de Witte, Remo Mombarg, T Remmers, D H H Van Kann, Ingrid van Aart, Sanne de vries

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Verschillen in motorische vaardigheid, plezier en gewicht bij jonge kinderen (4-6 jaar)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Psychology

Food Science